van Kruijl.com

Genealogie "Krul" etc.

Gestart wordt met Samuel Lievensz. Cruijl ( zie ook de genealogie "van Kruijl" onder II.2.a ), omdat zijn nageslacht, na het vertrek naar Amersfoort, steeds meer gebruik maken van een verbasterde achternaam. Uiteindelijk tendeert het naar varianten op Krul en Krol.