van Kruijl.com

van Kruijl - Generatie 2

II.1. Jan Lievensz. van Cruijl , geboren circa 1585 (gezien zijn huwelijk in 1609), overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 5 mei 1645, woonachtig te Utrecht in de Springweg (1609, 1612), Koestraat (1613), Nieuwstraat (1632, 1635), Bierdrager (1625), "Borger" van Utrecht (1628-1630) en "Weert in de Hoywagen" (1628, de Hooywagen bevond zich in de Vrouwjuttenstraat), trouwt 1 e Utrecht (Domkerk) 31 juli 1609 Jacobgen Jacobs , afkomstig van Utrecht, overleden circa 1610/1611, trouwt 2 e Utrecht (Jacobikerk) 22 juli 1612 Stijntgen Jans van Schaijck , afkomstig van Amersfoort, gedoopt Amersfoort 19 september 1586, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 6 februari 1632, trouwt 3 e Utrecht (Buurkerk) 30 december 1632 Stijntgen Aerts van Voorst , afkomstig van Utrecht, zij hertrouwt Utrecht 12 augustus 1651 Thönis Ghijsbert van Vianen .

Uit het 1 e huwelijk:

II.1.a. Lieven ?, geboren circa 1610/1611, overleden tussen 24 oktober 1625 en 5 mei 1645.

Uit het 2 e huwelijk:

II.1.b. Jan , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 24 januari 1613, overleden tussen 24 oktober 1625 en 5 mei 1645.

II.1.c. Weijntgen , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 24 september 1615.

II.1.d. Magdalena , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 19 oktober 1617.

II.1.e. Aert , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 11 juni 1620, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 24 oktober 1625.

II.1.f. Samuel , gedoopt Utrecht (Domkerk) 11 februari 1630, overleden voor 5 mei 1645.

Uit het 3 e huwelijk:

II.1.g. Stijntien , gedoopt Utrecht (Geertekerk) 16 februari 1635, overleden voor 5 mei 1645.

Gezien zowel het feit dat in 1625 twee kinderen overlijden én het feit dat in 1632 vier kinderen worden nagelaten én het feit dat tot die tijd slechts vijf kinderen zijn gedoopt, ontbreekt de doop van een kind. Gecombineerd met de kennis dat van de periode 1610/1611 geen doopinschrijvingen zijn bewaard gebleven, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat sprake is van één kind dat circa 1610/1611 moet zijn geboren. Die periode is tevens afgeleid van de huwelijken in 1609 en 1612 en de eerst gevonden doop van 1613. Aangezien het gebruikelijk (doch geen automatisme) was de eerstgeboren zoon naar de grootvader van vaderskant en de volgende zoon naar de grootvader van moederskant (Jan) te vernoemen, is dit hypothetisch kind aangeduid met de naam "Lieven".

Op 10 mei 1630 sluiten Jan Lievensz. van Cruijl en zijn echtgenote een wederzijds testament. Aan de hand van de ondertekening is te zien dat Jan kon schrijven. Hij tekent met "Jan Lijeuisen van Krijl" (de achternaam is helaas deels van het perkament geschoten) zijn vrouw plaatst een kruisje (de notaris zet bij dit kruisje "gest[eld] bij Christina Jansdr.").

De ondertekening van de bewuste acte.

Jan overlijdt in 1645 (zijn achternaam wordt dan niet meer gebruikt), hij laat dan zijn vrouw en één “mundige” dochter na. Zijn vrouw hertrouwt in 1651. Bij het overlijden van Stijntgen Jans in 1632 resteren er “4 unmundige” kinderen, er zijn er dan al in 1625 2 overleden. Gelet op de doop van Samuel in 1630, is het onwaarschijnlijk dat (de hypothetische) Lieven en Jan in 1625 zijn overleden, want die vernoemingen hadden normaliter voorrang (de vernoeming van Aert en Samuel zien we trouwens ook bij de Jan zijn broers Samuel en Gerrit). Omdat in 1645 nog slechts één volwassen dochter resteert, betekent dit dat al zijn zoons en dochter Stijntien in ieder geval zijn overleden. De overblijvende dochter is dus Weijntgen of Magdalena. Logische conclusie zou dus zijn dat Aert en één van de twee dochters Magdalena of Weijntgen in 1625 zijn overleden.

II.2. Samuel Lievensz. Cruijl , geboren circa 1595 (gezien zijn huwelijk in 1620), overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 6 mei 1625, woonachtig te Utrecht in de Springweg (1620), Steenhouwer (1625), ondertrouwt Utrecht 7 mei 1620, trouwt Amersfoort 14 mei 1620 Neeltgen Cornelis van Lijn , afkomstig van Amersfoort, vermoedelijk begraven Amersfoort 2 januari 1664, zij ondertrouwt 2e Amersfoort 15 juni 1633 en trouwt 2e Amersfoort 30 juni 1633 Teunis Gerritsen , afkomstig van Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

II.2.a. Lieven Samuelsz. van Cruijl .

II.2.b. Cornelis Samuelsz. van Cruijl , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 27 april 1623.

II.2.c. Arent Samuelsz. van Cruijl .

Samuel Lievensz. Cruijl heeft naar alle waarschijnlijkheid minstens drie zonen gehad. De doop van Lieven en Arent is in Utrecht niet gevonden. Belangrijk is daarbij het gegeven dat de vermelding bij de aangifte bij de Momboirkamer in 1625 spreekt over het feit dat hij "sijn huijsvrou ende drie kijnderen" nalaat. Neeltgen Cornelis gaat vermoedelijk niet lang daarna weer terug naar Amersfoort. De kinderen Lieven, Cornelis en Arent Samuelsz. van Cruijl komen regelmatig voor in Amersfoort. Zij zijn nog erg jong als hun moeder Neeltgen Cornelis in Amersfoort hertrouwt in 1633. In een notariële acte uit 1684 verklaart haar zoon Cornelis Samuelsz. dat zijn grootvader Cornelis Thonis heet. Dat zou dan de vader van Neeltgen Cornelis moeten zijn. De naam "(van) Cruijl" wordt in Amersfoort sindsdien steeds vaker vervormd tot (van) Krul. Reden om deze tak verder uit te werken in een apart hoofdstuk als een fragmentgenealogie ( zie de fragmentgenealogie van de familie (van) Cruijl/Kreul/Krul ).

II.3. Gerrit Lievensz. van Cruijl , geboren circa 1600, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 16 maart 1663, begraven Utrecht (Domkerk), woonachtig te Utrecht in de Jufferstraat (1623), Nieuwstraat (1630), Telingsteeg (1631, 1634, 1638), Soldaat onder Kapitein Machwitz (1623, 1625) en onder Kapitein Boshuijsen (1627), Schilder (1641) (bij zijn overlijden laat hij na "sijn huijsvrou met ene mundig kijnd"), ondertrouwt 1 e Utrecht 2 november 1623, trouwt 1 e Utrecht (Geertekerk) 9 november 1623 Neeltgen Simons , overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 28 november 1625, begraven Utrecht (Geertekerk), trouwt 2 e Utrecht (Geertekerk) 6 februari 1627 Anneken Lamberts , afkomstig van "Sittert", overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 12 augustus 1689, begraven Utrecht (Nicolaikerk) 6 augustus 1689, zij was eerder getrouwd met Jan Petersen .

Uit het 2 e huwelijk

II.3.a. Lieven Gerritsz. Cruijl ; zie III.1.

II.3.b. Lambrecht , gedoopt Utrecht (Nicolaikerk) 20 november 1631.

II.3.c. Cleartien , gedoopt Utrecht (Nicolaikerk) 18 mei 1634.

II.3.d. Aert , gedoopt Utrecht (Geerte-of Catharijnekerk) 7 januari 1638

Van Gerrit Lievensz. van Cruijl stammen de thans nog in Nederland levende families "van Kruijl" af. Gelet op zijn huwelijk in 1623 zal hij omstreeks 1600 zijn geboren.

Huwelijksinschrijving van Gerrit Lievensz. van Cruijl (1623).

In 1623, 1625 en 1627 is hij soldaat (de tachtigjarige oorlog is dan immers nog niet afgelopen). In 1625 overlijdt zijn eerste vrouw, kennelijk in het kraambed bij de bevalling van een tweeling of vlak daarna, want bij de aangifte van overlijden wordt gesproken van een "Craemvrou mit twee craemkijnderkens". Bij zijn tweede vrouw verwekt hij vier kinderen, waarvan alleen Lieven volwassen zal worden. Gerrit is in 1641, bij de aangifte van het overlijden van één van zijn kinderen, van beroep schilder. Zijn kleinzoon heeft later hetzelfde beroep.

II.4. Elisabeth Lievens van Cruijl , geboren circa 1600, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 19 juni 1682, begraven Utrecht (Geertekerk) 11 juni 1682, woonachtig te Utrecht op 't Geertenkerkhof (1625, 1636, 1637, 1638, 1640), in de Springweg (1627), aan de Oude Gracht (1628), in de Geertensteeg (1634), ondertrouwt 1 e Utrecht maart 1625, trouwt 1 e Utrecht 3 april 1625 Jan Jansen van Solingen , afkomstig van Venlo, overleden Deventer tussen 3 april 1625 en 11 maart 1627, ondertrouwt 2 e Utrecht 11 maart 1627, trouwt 2 e Utrecht (Geertekerk) 3 april 1627 Jan Jochumsz . , overleden tussen 29 juni 1636 en 21 mei 1637, trouwt 3 e Jutphaes 21 mei 1637 Daniel Antonisz. van Breda , overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 29 november 1680, begraven Utrecht (Buurkerk) 15 november 1680.

Uit het 2 e huwelijk:

II.4.a. Jochum , gedoopt Utrecht (Nicolaikerk) 9 januari 1628.

II.4.b. Claerken , gedoopt Utrecht (Geertekerk) 11 januari 1629.

II.4.c. Isaack , gedoopt Utrecht (Geertekerk) 20 maart 1632.

II.4.d. Heijltien , gedoopt Utrecht (Geertekerk) 20 mei 1634.

II.4.e. Levijntien , gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 29 juni 1636

Uit het 3 e huwelijk:

II.4.f. Magdaleen , gedoopt Utrecht (Geerte-of Catharijnekerk) 7 oktober 1638.

II.4.g. Aeltgen , gedoopt Utrecht (Nicolaikerk) 9 februari 1640.

Ook het geboortejaar van Elisabeth is afgeleid van haar eerste huwelijk. Haar eerste huwelijk duurt maar kort. In de tien jaar van haar tweede huwelijk worden 5 kinderen geboren. Haar derde huwelijk houdt aanmerkelijk langer stand.