van Kruijl.com

van Kruijl - Generatie 3

III.1. Lieven Gerritsz. Cruijl , gedoopt Utrecht (Geertekerk) 17 januari 1630, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 22 november 1669, begraven Utrecht (Nicolaikerk), woonachtig te Utrecht op 't Geertekerkhof (1663), in de Nieuwstraat (1669), "bij 't Dolhuijs" (1669), Schilder ("houtschilt", 1669), trouwt 1 e Utrecht (Domkerk) 13 mei 1663 Stijntjen Jans , afkomstig van Utrecht, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 16 december 1667, begraven Utrecht (Geertekerk), trouwt 2 e Utrecht (Domkerk) 29 september 1669 Grietje Mathijsse , afkomstig van Arnhem, vermoederlijk gedoopt Arnhem 16 december 1642, overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 23 juni 1710, begraven Utrecht (Geertekerk) 16 juni 1710. Zij hertrouwt Utrecht (Janskerk) 16 augustus 1676 Daniel de Man , overleden Utrecht (datum van aangifte bij de Momboirkamer) 25 mei 1705, begraven Utrecht (Buurkerk) 18 mei 1705.

Uit het 1 e huwelijk:

III.1.a. Gerrit Lievensz. van Kruijl ; zie IV.1.

Uit het 2 e huwelijk:

III.1.b. Lieven Lievensz. van Kruijl ; zie IV.2.

Van Lieven Gerritsz. is diens doopdatum bekend. Op 33-jarige leeftijd treedt hij in 1663 in het huwelijk met Stijntjen Jans. Zijn vader is vlak daarvoor overleden. Zijn oom Daniel Antonisz. van Breda, de echtgenoot van zijn tante Elisabeth Lievens van Cruijl, is als getuige aanwezig bij het huwelijk. Met deze vermelding bij het huwelijk is tevens de familierelatie tussen zijn vader Gerrit Lievensz. van Cruijl en diens zuster Elisabeth bewezen.

Het huwelijk met Stijntjen Jans duurt vier jaar, met in 1666 de geboorte van een zoon (Gerrit) en het overlijden van Stijntjen Jans eind 1667. In deze periode werd de bevolking een aantal jaren geteisterd door de pest. Mogelijk is dit de oorzaak geweest van haar overlijden.

In 1669 trouwt hij voor de tweede maal. Bij dit huwelijk met Grietje Mathijsse is opnieuw zijn oom getuige. Dit laatste suggereert in ieder geval een goede band tussen neef en oom. Twee maanden na dit huwelijk overlijdt Lieven Gerritsz. van Kruijl. Zeven maanden later wordt een zoon geboren die door moeder Grietje naar diens overleden vader Lieven wordt vernoemd.

Grietje Mathijsse hertrouwt in 1676 met Daniel de Man. Zij is in 1692 en 1700 getuige bij de beide huwelijken van haar zoon Lieven. De opvoeding van Gerrit heeft zij in 1670 aan de stad Utrecht overgelaten. Bij het huwelijk van haar stiefzoon Gerrit in 1700 treedt zij dan ook niet op als getuige. In 1705 sterft haar tweede echtgenoot Daniel de Man, vijf jaar (1710) later overlijdt Grietje Mathijsse zelf.

Lieven was schilder ("houtschilt") van beroep geweest. Zowel zijn vader als zijn zoon Gerrit waren schilder en vaak ging het beroep van vader op zoon. Zijn zoon heeft het vak niet van zijn vader kunnen leren als gevolg van diens vroege overlijden, maar hij werd op jonge leeftijd al in de kost gedaan bij schilder Marten Cornelis.